tryggsam.blogg.se

Välkommen till Tryggsam. Här kommer vi att skriva tips och råd för just er säkerhet i hemmet! Mer om detta kan du även finna på www.tryggsam.se

Brandsläckare

Publicerad 2016-01-07 10:15:00 i Allmänt,

Vad ska du tänka på när du köper en brandsläckare, vad ska du tänka på om det börjar brinna och vilken typ av brandsläckare som passar just ditt behov.

Släckeffekt

Idag finns det en uppsjö av billiga brandsläckare som inte uppfyller det lägsta av de krav som du bör ställa på en brandsläckare.
Vad betyder alla siffor och varför måste du veta det?
Du behöver känna till detta pga att det kan rädda ditt liv, dina barn och ditt hem. Skillnaden mellan hur bra två olika 6 kg brandsläckare släcker en brand är enorm. Kort kan man beskriva en brandsläckares släckeffekt på följande sätt: På brandsläckaren står bokstäverna A,B,C. Detta betyder att just den brandsläckaren släcker bränder i:

A Fibrösa material som trä, typ och papper.
B Vätskor och plaster som bensin och olja.
C Gaser, t.ex. stadsgas och gasol.

Framför ABC skall det stå en siffra som visar på hur stora bränder just den brandsläckaren släcker. Konsumentverket rekommenderar att minimum 27A, 183B C står på en 6 kg brandsläckare när den skall användas i bostäder.
Det du behöver förstå är att du absolut inte för en bostad skall välja en släckare där siffran före A är mindre än 27. Helst högre naturligtvis.

Användningsområden för pulversläckare

Lämpliga användningsområden för pulversläckare är lägenheter, villor och fritidshus till fordon och fartyg samt i lantgårdar, verkstäder m.m.
Den enkla hanteringen gör att 6 kg släckarna uppfyller försäkringsbolagens krav för jordbrukstraktorer, grävmaskiner och andra anläggningsmaskiner.
Släckarna är även godkända för användning på fordon som transporterar farligt gods (uppfyller Räddningsverkets ADR-regler).
 
 

Pulver har bästa släckeffekten

Pulver är det släckmedel som släcker bränder bäst och är mest kostnadseffektivt. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper, d.v.s. för brand i trä, vätskor och gaser.
Släckaren kan även användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även vintertid.

Kolsyra

Kolsyresläckarna används främst för känslig maskinutrustning och annan utrustning där en ren släckning är betydelsefull. Släckarna är speciellt lämpliga i halvslutna mindre utrymmen där gasen förångas och skapar en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. I kolsyresläckare består släckmedlet egentligen av frusen koldioxid. Detta kommer vid kontakt med brandhärden att förångas. Detta betyder att det efter en brand inte blir kvar några släckrester från släckmedlet vilken är en fördel t.ex. vid brand på kontor då exempelvis datorer annars kan ta skada av släckmedel som flyger omkring runt branden. Kolsyra används i första hand för att släcka brand i olika former av plaster (t.ex. i datorer). Fördelen är som tidigare nämnts att det inte lämnar några släckrester. Vanligen brukar man i kontorsmiljö använda sig av t.ex. 1 st skumsläckare och 1 st kolsyresläckare.

Skum

Skum består av vatten och ett koncentrat som när släckaren används, skapar skum. Skumsläckare är generellt sett sämre på att släcka bränder än en pulversläckare. Fördelen är att dock skumkoncentratet enkelt torkas upp efter en släckningsinsats. Vissa skumsläckare är godkända för att släcka bränder i elektrisk utrustning upp till 1000 volt. Detta står då uttryckligen på släckaren.

Kontroll och service

En pulversläckare bör kontrolleras i alla fall en gång i kvartalet. Kontrollera då att den inte är skadad (en släckare är ett tryckkärl, en skadad brandsläckare kan därför vara direkt skadlig och bör skrotas). Vänd den även upp och ned och skaka försiktigt. Detta görs för att pulvret inte skall fastna i botten med resultat att släckaren inte fungerar vid behov. En pulversläckare som sitter i ett hem bör gås igenom och återfyllas 1 gång vart tionde år. En pulversläckare inom industrin eller på maskiner (inkl. bilar) vart femte år. En släckare som har utlösts bör omladdas omedelbart även om man bara använt en liten del av pulvret. Detta beror på att den annars kommer att tappa trycket. Företag har dessutom krav på sig att detta genomförs samt att det varje år görs en kontroll av en fackman. En skumsläckare bör omladdas vart femte år då släckmedlet blir sämre med tiden.

Varning för användning

Tänk även på att det inte spelar någon roll hur många brandsläckare du har om ingen vet om att det brinner. Är du inte hemma så kan du alltså inte få någon varning och ska vi vara ärliga mot oss själva så kan vi inte alltid lita på att grannen alltid är hemma. Vikten av att komplettera sitt brandskydd med ett mobilt brandlarm (Tjänsten Tryggare Hem) från Tryggsam är extremt viktigt: Läs mer om Mobilt brandlarm genom att gå in på http://www.tryggsam.se mer info kan du även finna på http://brandskyddskollen.se/

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Tryggsam

Tryggsam skapades ur idén om att alla ska ha råd med en tryggare vardag. Idag är Tryggsam ett av Sveriges ledande företag inom vardagssäkerhetstjänster i hem och hos företag. Vi är 25 stolta medarbetare som dagligen hjälper över 7 000 kunder att trygga upp sina hem! www.tryggsam.se

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela